Styret

Styret i Hardangeraksjonen:

Styret i hardangeraksjonen

Synnøve Kvamme (Leiar / talsperson)

synnove(at)hardangeraksjonen.no

Tlf.: 951 15 031
Bergen/
Granvin


Anita Aalvik (Nestleiar)

anita(at)hardangeraksjonen.no

Tlf.: 948 43 432

Ålvik, Kvam


Håvard Gjerde

haavard(at)hardangeraksjonen.no

Tlf.: 482 23 545

Norheimsund, Kvam


Gudrun Folkedal
gudrun(at)hardangeraksjonen.no

Tlf. 97527812
Folkedal, Granvin


Audun Klyve Gulbrandsen

audun(at)hardangeraksjonen.no

Tlf. 988 30 192

Bergen

Svein Charles Larsen

Tlf.: 954 56 767

Bergen 


Liv Lyngstad

Øystese, Kvam


Aslak Helleve
Voss

 

Frode Strønen (1. vararepr.)

Tlf. 957 68 949

Gudrun Folkedal (2. vararepr.)


 

 

Årsmøte 2017

Styret i Hardangeraksjonen kallar med dette inn til årsmøte 27. april kl. 19.00 på Hardanger fartøyvernsenter i Norheimsund.


Vanlege årsmøtesaker


Enkel servering


Vel møtt! 

 

Målet til Hardangeraksjonen var å stoppa den uforsvarlege høgspentlinja

Hardangeraksjonen vart oppretta i 2005, den gong under namnet «Folkeaksjonen». Målet til Hardangeraksjonen var å stoppa den uforsvarlege høgspentlinja frå Sima til Samnanger, gjennom å føreslå alternative løysingar. Aksjonen jobba intensivt for å påverka politikarar gjennom møter, lesarbrev og demonstrasjonar, og utarbeidde rapportar som viste at luftkraftlinja ikkje var naudsynt.

Les mer …

Filmen om saken: "Kampen om Hardanger"

kampen-film

 Hva er prisen for et landskap?

Ikke siden planene om å bygge ut Altaelva har et forslag om en inngripen i norsk natur blitt møtt med større folkelig protest enn strømmastene i Hardanger.
KAMPEN OM HARDANGER følger Synnøve Kvamme i kampen mot Statnetts utbygging av kraftmaster gjennom naturperler i Hardanger. Synnøve aksjonerer i fjellet, blir satt på glattcelle, men fortsetter motstanden. Lokalbefolkningen blir møtt med trusler om namsmann, og ekspropriasjon - dette er Davids kamp mot Goliat. Avgjørelsene har blitt tatt før de debatteres, materialer er kjøpt inn før vedtak er fattet. Det som begynte som en kamp for å bevare urørt natur utvikler seg til å bli en kamp for selve demokratiet.

Les meir om filmen her   Sjå og facebook-sidene til filmen her