Demonstrasjonar

 • Bli med og aksjoner!

Økonomisk:

 • Bli medlem
 • Gi litt ekstra (sjå gavekonto-informasjon nede på siden)

Praktisk:

 • Vera med å organisera demonstrasjonar
 • Laga plakatar
 • Hengja opp plakatar
 • Skriva lesarinnlegg og pressemeldingar
 • Laga/frakta mat og nødvendig utstyr
 • Ordna/tilby overnatting
 • Vera sjåfør for aksjonistar
 • Stå på stand
 • Vera kontaktperson for folk som vil vera med å demonstrera

 

Støtt Hardangeraksjonen

Hardangeraksjonen er basert på frivillig medlemskap og støtte fra privatpersoner. Vi mottar ikke offentlige midler. 

Din støtte er et viktig bidrag til den videre kampen mot kraftmaster i Hardangernaturen!

 

Gje eit økonomisk bidrag!

Kontooverføring:
Hardangeraksjonen står som eigar av alle 3 kontoane, med adresse Krokatveitvegen 75, 5614 ÅLVIK

Gave direkte til Hardangeraksjonen sitt kontonummer:  3450.36.12242

Rettshjelpskonto;

Støtte til rettshjelp går til juridisk bistand og saksomkostningar. Bankkontonr. er 3450 38 16 190

Bøtekonto; 
Har du lyst til å hjelpe aksjonistane med bøtene så kan du gje eit bidrag her. Bankkontonr er 3450 38 16824

 

 

 

Årsmøte 2017

Styret i Hardangeraksjonen kallar med dette inn til årsmøte 27. april kl. 19.00 på Hardanger fartøyvernsenter i Norheimsund.


Vanlege årsmøtesaker


Enkel servering


Vel møtt! 

 

Målet til Hardangeraksjonen var å stoppa den uforsvarlege høgspentlinja

Hardangeraksjonen vart oppretta i 2005, den gong under namnet «Folkeaksjonen». Målet til Hardangeraksjonen var å stoppa den uforsvarlege høgspentlinja frå Sima til Samnanger, gjennom å føreslå alternative løysingar. Aksjonen jobba intensivt for å påverka politikarar gjennom møter, lesarbrev og demonstrasjonar, og utarbeidde rapportar som viste at luftkraftlinja ikkje var naudsynt.

Les mer …

Filmen om saken: "Kampen om Hardanger"

kampen-film

 Hva er prisen for et landskap?

Ikke siden planene om å bygge ut Altaelva har et forslag om en inngripen i norsk natur blitt møtt med større folkelig protest enn strømmastene i Hardanger.
KAMPEN OM HARDANGER følger Synnøve Kvamme i kampen mot Statnetts utbygging av kraftmaster gjennom naturperler i Hardanger. Synnøve aksjonerer i fjellet, blir satt på glattcelle, men fortsetter motstanden. Lokalbefolkningen blir møtt med trusler om namsmann, og ekspropriasjon - dette er Davids kamp mot Goliat. Avgjørelsene har blitt tatt før de debatteres, materialer er kjøpt inn før vedtak er fattet. Det som begynte som en kamp for å bevare urørt natur utvikler seg til å bli en kamp for selve demokratiet.

Les meir om filmen her   Sjå og facebook-sidene til filmen her

Kjøp t-skjorte

Hardanger1

Kjøp den flotte t-skjorta som vart produsert i forbindelse med kampen mot monstermaster i Hardanger.

Fantastisk god kvalitet - produsert i 100% bomull. Vask 60°C.

Ved å kjøpe t-skjorta er du med å støtte arbeidet til Hardangeraksjonen.

 

Kun kr 150,- pluss porto kr 37,-

 

Betal inn kr 187,- til bankkonto: 3450.36.12242 (Hardangeraksjonen)

og send ein epost til 
ordre( at)hardangeraksjonen.no

(skriv størrelse, namn og adresse som t-skjorta skal sendast til)